FLESHLOK TAKEYA

 

タケヤフラスク
各サイズ共通
交換用パッキンセット

フタパッキン ネジキャップパッキンシリコーンゴム

タケヤフラスクの交換用パッキンセットです。
フタパッキン、ネジキャップパッキンのセットです。