FLESHLOK TAKEYA

 

フレッシュロック丸型1.0L
替えパッキン

パッキンシリコーンゴム
  • フレッシュロック丸型1.0Lに対応。