FLESHLOK TAKEYA

 

フレッシュロック丸型2.4L
替えパッキン

パッキンシリコーンゴム 耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃
  • フレッシュロック丸型2.4L、らっきょうびん、梅干しびんに対応。